×

Rentgen – to je asi první, co se každému vybaví pod názvem radiologie. Jenže dnes už do tohoto oboru nepatří jen metody, které využívají ke stanovení diagnózy ionizující záření. Patří sem také sonografie, jejímž základem je ultrazvukové vlnění a vyšetření magnetickou rezonancí prostřednictvím elektromagnetického záření.

Radiologie se dělí navíc dělí na radiodiagnostiku a radioterapii. Úkolem radiodiagnostiky je zjistit, co se děje v těle nebo upřesnit prognózu již diagnostikovaného onemocnění. Využívá k tomu zobrazovacích metod, mezi které patří nejen klasický rentgen, ale také CT (počítačová tomografie), MRI (magnetická rezonance), sonografie (ultrazvuk) a další.  Radioterapie se zabývá léčbou nádorových, ale i jiných onemocnění. Nesmíme také zapomenout na tzv. intervenční radiologii. Díky ní lze totiž provádět miniinvazivní léčebné zákroky, jako je například angioplastika (zprůchodnění zúžené cévy) pod nepřetržitou rentgenovou kontrolou (angiografie).