×

MUDr. Martin Jan Stránský

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D:., FACP Muví: česky, anglicky Medicínu vystudoval v USA, kde dodnes působí jako Assistant Clinical Profesor Neurologického oddělení v Yale School of Medicine a primář neurologie Yale New Haven Medical Center a přidělené nemocnice. Je rovněž hostujícím profesorem v oboru neurologie a…

Prim. MUDr. Anna Jungwirthová

Mluví: Je primářkou gastroenterologického oddělení Sanatoria sv. Anny a členkou prezidia Gastroenterologické asociace ČR. Promovala v roce 1986 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze s vyznamenáním. Poté vyučovala jako odborná asistentka na katedře histologie, do roku 1995 byla sekundární lékařkou na 2. interní klinice…

MUDr. Ivo Minárik

MUDr. Ivo Minárik, Ph.D. FEBU Mluví: Absolvent 2. lékařské fakulty UK atestoval v roce  2011 v oboru Urologie a zároveň složil Evropskou urologickou zkoušku (Fellow of European Board of Urology) a získal titul FEBU. V roce 2014, po absolvování oboru Experimentální chirurgie s tématem „Imunoterapie urologických…

MUDr. Pavel Kukla

Absolvent Lékařské fakulty UK v Plzni. V rámci své práce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií vytvořil první stomatologický program v ČR a byl členem týmu při zřizování zubního informačního systému. Účastnil se vývoje aplikace nových dentálních výplňových materiálů. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl velmi…

MUDr. Vladimír Hraboš

Mluví: anglicky Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze, v oboru kardiologie atestoval v roce 2004, kdy získal i odbornou licenci v oboru intervenční kardiologie. V letech 1996-1999 pracoval na Interní klinice 1. Lékařské fakulty v Praze a později na Klinice interní medicíny 2. Lékařské…

MUDr. Petr Smejkal

Mluví: česky, anglicky, francouzsky, rusky Vystudoval 1. LF UK Praha v roce 1997 a absolvoval řadu zahraničních stáží. V roce 2013 založil v rámci Ústřední vojenské nemocnice v Praze Kliniku infekčních nemocí, kde působil do roku 2018 jako primář. Dodnes pracuje v Maine Coast Memorial Hospital Ellsworth v americkém Maine a…

MUDr. Lukáš Horčička

Mluví: anglicky, německy V roce 1987 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Do roku 1995 pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice FN Motol v Praze. Úspěšně složil atestační zkoušky v gynekologii a v subspecializaci v oboru urogynekologie. Publikuje v oboru gynekologie…

MUDr. František Picek

Mluví: česky, anglicky, německy, rusky Odborný lékař v oboru ortopedie a sportovní traumatologie. Téměř 30 let se aktivně věnuje operativě pohybového aparátu, především končetinovým kloubům. Ve své praxi navazuje na dlouholetou rodinnou lékařskou tradici v oblasti rehabilitace, a tak na rozdíl od mnoha jiných aktivních…

MUDr. Sahdev Sharma

Mluví: česky, anglicky, rusky a mateřský jazyk hindi MUDr. Sahdev Sharma  v současné době pracuje jako úspěšný praktický lékař pro dospělé na Praze 1 ve Vodičkově ulici, kde působí též jako ředitel kliniky MEDICARE4U s.r.o od listopadu 2018 až dosud. Své lékařské zkušenosti nasbíral, jak v zahraničí…