×

MUDr. Pavel Kukla

Absolvent Lékařské fakulty UK v Plzni. V rámci své práce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií vytvořil první stomatologický program v ČR a byl členem týmu při zřizování zubního informačního systému. Účastnil se vývoje aplikace nových dentálních výplňových materiálů. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl velmi aktivní v rámci profesionální edukace na odborných dentálních kongresech a vzdělávání laiků prostředkovým publikační činnosti v médiích. Zúčastnil se vývoje a patentování nové technologie archivace DNA, kterou bude v budoucnosti možné použit k odhalení genetických příčin vzniku zubního kazu a onemocnění dásní (www.mettinum.cz)