×

MUDr. Lukáš Horčička

Mluví: anglicky, německy

V roce 1987 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Do roku 1995 pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice FN Motol v Praze. Úspěšně složil atestační zkoušky v gynekologii a v subspecializaci v oboru urogynekologie. Publikuje v oboru gynekologie a urologie, specializuje se ženskou močovou inkontinenci. V současnosti pracuje ve společnosti GONA s. r. o. a opět působí i na Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK FN Motol.