×

MUDr. Ivo Minárik

MUDr. Ivo Minárik, Ph.D. FEBU

Mluví:

Absolvent 2. lékařské fakulty UK atestoval v roce  2011 v oboru Urologie a zároveň složil Evropskou urologickou zkoušku (Fellow of European Board of Urology) a získal titul FEBU. V roce 2014, po absolvování oboru Experimentální chirurgie s tématem „Imunoterapie urologických nádorů“, obdržel titul Ph.D.

V letech 2004 až 2013 pracoval na Urologické klinice UK 2. LF a FN Motol v Praze. Poté působil na Urologickém oddělení FN Ostrava a od září 2014 na Urologické klinice UK 2.LF a FN Motol v Praze. Jako odborný asistent UK 2.LF se v letech 2015–2018 podílel na výuce mediků. V roce 2017 nastoupil jako vedoucí lékař na Kliniku JL s.r.o. Podílí se na mnoha vědecko výzkumných činnostech a je spoluautorem mnoha řadu odborných prací. Je předním českým specialistou na problematiku diagnostiky nádoru prostaty. Je členem České urologické společnosti, Evropské urologické asociace (European Association of Urology) a Endourologické společnosti (Endourological Society).